De Gereformeerde Kerk Dalfsen (hersteld)

“want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn Woord in acht genomen en mijn Naam niet verloochend” (Openb. 3:8)