Contactgegevens

Adres van de kerk: Polhaarweg 22, 7721 DX,  Dalfsen. tel: 06 2749 2832

Preses van de kerkenraad: br. F.W. Velthuis, De Stokte 10, 7722 VD Dalfsen

Scriba: br. J.C. Huige, Zwolseweg 106, 7707 AL, Balkbrug. e-mail: Scriba

Koster: br. J. Wienen, Hovenierlaan 14, 7721KW Dalfsen; tel: 0529-432999

Commissie van Beheer: e-mail: CvB

Bankrekening Kerk: NL92RABO0156068974 t.n.v. Gereformeerde Kerk Dalfsen