Verhuur kerkgebouw:

Binnen het kerkverband bestaat er de mogelijkheid om de kerkzaal of één van de kerkzalen te huren als vergadergelegenheid.

Contactadres: koster J. Wienen, tel: 0529-432999;

Tel. kerk: 06 2749 2832