Het is een vreugde om weer gewoon gereformeerd te zijn. Dankbaarheid overheerst bij ons als leden van De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Dalfsen. Dankbaar voor het feit dat wij geen verantwoordelijkheid meer hoeven dragen voor kerkelijke besluiten binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, die het gezag en de betrouwbaarheid van het Woord van God ondermijnen. Dankbaarheid dat we de broederschap weer mogen beleven in een kerkverband dat ook gewoon gereformeerd wil zijn en mag zijn. Dankbaarheid dat we weer mogen staan in de Avondmaalsgemeenschap, die niet met synodebesluiten in de hand ontheiligd wordt. Wij zijn ons er terdege van bewust, dat het nooit mag komen tot een lichtvaardige kerkelijke breuk. Maar de kenmerken van de Kerk van Christus, zoals Artikel 29 NGB die belijdt, waren en zijn ernstig in geding. De kerkelijke stappen die gezet zijn betekenen wel een breuk met de koers en met vele besluiten van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, maar niet een breuk met de Kerk van Christus. Veel van onze leden hebben zich begin 2010 vrijgemaakt van boven-Schriftuurlijke bindingen in de GKV. Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe en dat wij als leden van de Gereformeerde Kerk van Dalfsen behoren tot deze gemeente. De HERE heeft door de vrijmaking in 2010 ons uitgeleid. Hij bewaart en herstelt Zijn kerk.
Leest u voor een uitvoerige verantwoording vooral de Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven’.
Naast de leden vanuit Dalfsen zelf is er ook groei gekomen vanuit andere plaatsen. Sinds januari 2013 maakt de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) deel uit van het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) in Nederland (DGK). Zie de website aldaar. Ook vanuit deze positie is het ons hartelijke voornemen alles in het werk te stellen om tot eenheid te komen met hen die Christus willen volgen en daadwerkelijk willen staan op het fundament dat Hij gelegd heeft, het Woord van apostelen en profeten.
Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen als u meer informatie wilt.
Een uitgebreid overzicht van de korte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) is te vinden op de website www.eeninwaarheid.info onder de titel: “Dalfsen op weg naar de ware oecumene”, in de rubriek “Uit de Kerken”.