Wij zijn de Gereformeerde Kerk (hersteld) te Dalfsen. De kerk te Dalfsen maakt onderdeel uit van het kerkverband de Gereformeerde Kerken (hersteld), gevormd in de jaren 2003 en 2004. Verspreid door het land zijn er momenteel tien plaatsen waar een kerk van ons verband is gevestigd. U kunt hierover meer informatie vinden bij ‘kerkverband’

De Gereformeerde Kerk (hersteld) is een verband van kerken dat gewoon gereformeerd wil zijn. In ‘gereformeerd’ zit het woord ‘reformeren’, wat betekent ‘terugkeren’. Terugkeren naar het gehele Woord, de Bijbel. Gods Woord is allesomvattend en geeft ons mensen de ruimte om te staan in de vrijheid en in het licht van God.

Grondslag

Wij willen ons vasthouden aan het geheel van wat God ons te zeggen heeft in Zijn Woord, wat wij samengevat aantreffen in de volgende belijdenisschriften:

  • Apostolische geloofsbelijdenis

  • Geloofsbelijdenis van Nicea

  • Geloofsbelijdenis van Athanasius

  • Nederlandse geloofsbelijdenis

  • Heidelbergse Catechismus

  • Dordtse Leerregels

Wij geloven dat Christus Zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe en dat wij als leden van de Gereformeerde Kerk van Dalfsen behoren tot deze gemeente. De HERE heeft ons door de vrijmaking in 2010 uitgeleid. Hij bewaart en herstelt Zijn kerk. Ook vanuit deze positie is het ons hartelijke voornemen alles in het werk te stellen om tot eenheid te komen met hen die Christus willen volgen en daadwerkelijk willen staan op het fundament dat Hij gelegd heeft: het Woord.

In onze verklaring [link naar verklaring] treft u de toelichting ‘van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven’, zoals deze in 2010 is uit gegeven.

Wij zijn een gemeente van om en nabij de 100 leden van jong tot oud. Dalfsen is een streekgemeente, waardoor leden ook uit omliggende plaatsen komen. Elke zondag komen wij twee keer bij elkaar om 10.00 uur en 16.30 uur. Sinds 5 juli 2020 worden de diensten gehouden in ons eigen kerkgebouw aan de Polhaarweg 22. Voor de kinderen is er een oppas in de ochtend, en zo nodig ook in de middag.

Een keer per zondag wordt er een catechismuspreek gehouden. Er wordt dan gepreekt aan de hand van een onderwerp uit de Heidelbergse Catechismus. In de diensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV). Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (versie synode van Heemse – 1984/1985).

U en jij bent van harte welkom een dienst bij te wonen. Luister via deze link  mee of bezoek onze kerkdiensten aan de Polhaarweg 22.

2010

Ontstaan van de Gereformeerde kerk Dalfsen (dolerend) door de vrijmaking van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV)

2013

Sinds januari 2013 maakt de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) deel uit van het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) in Nederland (DGK)

2015

De Gereformeerde Kerken (hersteld en de Gereformeerde Kerken in Nederland zoeken in een oriënterende fase naar de mogelijkheden voor eenwording

2018

De Gerformeerde Kerken (hersteld en de Gereformeerde Kerken Nederland herkennen elkaar als kerken van Christus